Evropská unie

Projekt financovaný z Evropského sociálního fondu

Společensky účelná pracovní místa

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší organizaci?
V letech 2015 - 2017 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také v rámci projektu realizovaného v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost, příp. v Operačním programu Zaměstnanost. Oba operační programy jsou financovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
V období od  1.7.2015  do  24.3.2016  bylo u zaměstnavatele  Losinka servis, s.r.o.  IČO: 01562096 v rámci projektu podpořeno 1 pracovní místo na SÚPM částkou 100.776,- Kč.
Pracovní místa podpořená v rámci SÚPM byla zaměřena na uchazeče se zvýšenou péčí při zprostředkování zaměstnání. Jedná se zejména o uchazeče s dlouhodobou evidencí, s vyšším věkem, popř. se zdravotním postižením apod. Těmto uchazečům, takto bylo umožněno zařadit se do pracovního procesu v různých pracovních pozicích.

 

Holiday resort Losinka                               

U Koupaliště 532
78814 Rapotín, CZ

mob.recepce: +420 777 700 201

 tel.recepce:   +420 583 301 711

Napište nám